Projektowanie instalacji

Jak wygląda proces projektowania

Projektowanie to zawsze realizacja pewnej koncepcji, lub zaspokojenie potrzeby związanej z podniesieniem bezpieczeństwa obiektu. Kiedy taka potrzeba się pojawia, spotykamy się z klientem i słuchamy.

Słuchamy klienta, bo to on wie najlepiej, jaka jest specyfika jego firmy, jakie występują zagrożenia i jakie rozwiązania do tej pory się sprawdzały lub zawiodły. Kolejnym etapem jest poznanie specyfiki obiektu. Jest to najciekawszy etap – poznajemy nowoczesne technologie, ludzi odpowiedzialnych za skomplikowane procesy. To pozwala nam na doprecyzowanie potrzeb klienta i wspólne ustalenie kierunku w jaki pójdziemy w naszej koncepcji. Kiedy już powstanie koncepcja projektowa, omawiamy z klientem jej zalety, proponujemy opcje minimum – optimum – maximum. Kiedy koncepcja jest już uzgodniona, zaczyna się żmudna praca z obliczeniami, szkicami, wertowaniem przepisów, norm i wytycznych. Powstaje wersja projektu, która jest weryfikowana. Wprowadzane są poprawki i ustalana jest wersja ostateczna. Po zaakceptowaniu projekt jest drukowany i uzgadniany z rzeczoznawcą. Pozostaje nam tylko czekać na wykonawcę i realizować nadzór projektowy.

Na co zwracamy szczególną uwagę

Szczególną uwagę zwracamy na zgodność naszych rozwiązań z przyjętymi do projektowania normami i obowiązującymi przepisami. Weryfikacja projektu pod tym kątem pozwala na uniknięcie nie tylko błędów formalnych, ale również pozwala na wyłapanie błędów merytorycznych. Mając doświadczenie również w realizacji wiemy, że projekt musi być czytelny dla wykonawcy i uwzględniać rzeczywiste warunki obiektu. Zawsze sprawdzamy, czy nasza koncepcja jest możliwa do wykonania, bez zbędnych komplikacji. A tam, gdzie przepisy lub inne wymogi stwarzają trudności w realizacji, opisujemy klarownie jakich technik użyć.

Wysoka skuteczność naszych systemów

O skuteczności projektowanych przez nas systemów świadczą certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych urządzeń. Jednak podstawą tej skuteczności jest zawsze dobrze opracowana koncepcja projektowa, oparta na zagrożeniach i specyfice zabezpieczonego obiektu.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!