Systemy przeciwpożarowe (PPOŻ)

Bezpieczeństwo pożarowe

Na bezpieczeństwo pożarowe składa się wiele elementów.

Pierwszym z nich jest wszelkiego rodzaju prewencja, czyli działania zapobiegające powstaniu pożaru lub zmniejszające ryzyko jego powstania. Kolejnym etapem jest wykrywanie pożaru i alarmowanie. Tu liczy się czas i skuteczność. Im szybciej wykryjemy zarzewie pożaru i zaalarmujemy użytkowników obiektu, tym szybciej będzie przeprowadzona ewakuacja i rozpoczęta akcja gaśnicza. Przekłada się to nie tylko na ograniczenie strat materialnych, ale głównie na ocalenie życia i zdrowia ludzi. Po wykryciu pożaru konieczne jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji, która jest możliwa dzięki systemom oddymiania, oświetlenia i prawidłową organizację. Dla pewnych obiektów etap wykrycia pożaru wiąże się również z uruchomieniem Stałych Urządzeń Gaśniczych, które gaszą pożar lub kontrolują jego rozwój i umożliwiają bezpieczną ewakuację.

Systemy

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym:

System Sygnalizacji Pożaru – jego podstawowe elementy to centrala i podłączone do niej:

  • elementy detekcyjne takie jak czujki dymu, ciepła, płomienia lub wielosensorowe
  • Systemy Wczesnej detekcji
  • przyciski ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy)
  • sygnalizatory
  • elementy automatyki przeciwpożarowej (klapy, drzwi, kurtyny itp.).

Stałe Urządzenia Gaśnicze wodne – systemy tryskaczowe składające się z pompowni, zbiornika wody i instalacji tryskaczowej.
Stałe Urządzenia Gaśnicze gazowe na gazy obojętne (Azot, Argon, Argonit) i gazy chemiczne (FK 5-1-12 Novec, FM-200, FE-36).

Dedykowane systemy do gaszenia miejscowego – zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami (IES i DES ).

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, których zadaniem jest rozgłaszanie komunikatów o zagrożeniu w obiektach, gdzie konieczna jest ewakuacja dużej ilości osób.

Systemy oddymiania i zapobiegania zadymieniu – zapewniają możliwość ewakuacji klatkami schodowymi wysokich obiektów lub ułatwiają ewakuację hal.

Usługi

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Wykonujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, Scenariusze Pożarowe, przeprowadzamy audyty związane z bezpieczeństwem i pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową.
Projektujemy nie tylko wskazane powyżej instalacje, ale również integrujemy instalacje związane z bezpieczeństwem w jeden spójny system, który daje komplet informacji o stanie instalacji i ułatwia zarządzanie.

Projektujemy urządzenia takich firm jak: Polon-Alfa, Schrack, Bosch, Esser, Siemens, Inim, D+H, Smay, Mercor, Merawex

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!