System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Swój czy obcy ?

Podstawowe pytanie wartownika ” Stój ! Kto idzie ?” dzisiaj zadaje profesjonalny system. Jego zadaniem jest powstrzymanie niepożądanego gościa przed wtargnięciem do chronionego obiektu. Funkcja “Stój !” realizowana jest przez widoczne elementy systemu – takie, jak sygnalizator, klawiatury dostępowe i tabliczki ostrzegające. Funkcja “Kto idzie ?” realizowana jest przez elementy odczytujące hasło lub karty zbliżeniowe, breloki itp. Jeśli intruz się nie zatrzyma i sforsuje drzwi, system wszczyna alarm. Poza efektem dźwiękowym i świetlnym, najczęściej powiadomienie o naruszeniu chronionej strefy trafia do odpowiednich służb, które podejmują interwencję.
To prosty przykład. W rzeczywistości projektowane przez nas systemy posiadają wiele użytecznych funkcji, nadzorują duże lub rozproszone obiekty i oferują szeroką gamę zabezpieczeń.

Elementy SSWiN

Na kompletny System Sygnalizacji Włamania i Napadu może się składać bardzo wiele elementów. Podstawą jest centrala sterująca, która zbiera sygnały z czujników i uruchamia urządzenia alarmowe lub sterujące. Lista czujników możliwych do użycia jest długa. Do najważnieszych należą czujki ruchu i magnetyczne czujki otwarcia drzwi lub okien. W dalszej kolejności są czujki stłuczenia szyb, zalania, temperatury itp. O jakości systemu i jego skuteczności decyduje prawidłowo przyjęta koncepcja ochrony. Koncepcja uwzględniająca możliwe drogi wejścia intruza, słabe punkty w obiekcie i charakterystykę użytkowania obiektu w różnych godzinach.

Oferujemy

Projektujemy Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu w obiektach wolnostojących, rozproszonych i liniowych. Mogą być one wyposażone w systemy wizualizacji oraz powiadomienia brygad interwencyjnych. Zapewniamy i pełną analizę zagrożeń i dobór adekwatnych do nich środków ochrony.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!