Budynki publiczne

Nowoczesny budynek to skomplikowany organizm, który wymaga profesjonalnych systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników. Zapewniamy kompleksową ofertę w tym zakresie.

Formalności

Bezpieczeństwo budynku spełniającego rolę obiektu publicznego, zaczyna się już w momencie jego projektowania. Na tym etapie określane są podstawowe parametry budynku i projektowane rozwiązania spełniające wymogi formalne. Na etapie budowy i wykończenia ujawniają się problemy lub konieczne odstępstwa. Odbiory i użytkowanie to również etapy powstawania dokumentów opisujących zastosowane rozwiązania i wytyczne dla użytkowników. Określamy również jakie wyposażenie budynku wynika z przepisów i jest obowiązkowe a jakie zabezpieczenia zostaną zainstalowane jako dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo. Doradztwo

Oferujemy pomoc w formalnościach od etapu projektowania do eksploatacji budynku.

Wyposażenie

Lista wyposażenia budynku publicznego w sprzęt odpowiedzialny za bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo pożarowe jest długa i zależy od wielkości obiektu oraz jego przeznaczenia. Po zainstalowaniu wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego każdy z zainstalowanych elementów staje się częścią systemu bezpieczeństwa i wymaga stosownej obsługi. Podstawą jest bieżąca obsługa, dbanie o dobry stan techniczny urządzeń i ich gotowość do zadziałania. Ważne jest również zintegrowanie danych o stanie każdego z urządzeń aktywnych i prezentowanie ich w jednym systemie.
Produkty
Projektowanie instalacji

Organizacja

Obiekty użyteczności publicznej są żywymi organizmami w których każdy użytkownik stały (personel) lub czasowy (petent, gość, widz itp.) ma wpływ na działanie obiektu i jego bezpieczeństwo. Stali użytkownicy charakteryzują się znajomością topografii obiektu, powinni być przeszkoleni w zakresie ewakuacji i użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Użytkownicy czasowi mogą nie znać topografii obiektu, więc oznakowanie ewakuacyjne musi być dla nich czytelne a komunikaty personelu odpowiedzialnego za ewakuację zrozumiałe. Za te i inne aspekty związane z bezpieczeństwem odpowiedzialna jest prawidłowa organizacja oparta o Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i wymagane szkolenia oraz regularne ćwiczenia personelu.

Oferujemy

Nasza oferta dotyczy każdego z etapów życia budynku. Analizujemy potrzeby w zakresie zabezpieczeń biernych i aktywnych na etapie projektu, konsultujemy zastosowane rozwiązania i proponujemy ich optymalizację. Projektujemy zabezpieczenia dostosowane do potrzeb, przygotowujemy niezbędne dokumenty takie jak IBP czy scenariusze pożarowe. Zapewniamy szkolenia i pomoc w bieżącej obsłudze urządzeń związanych z bezpieczeństwem.

Zrealizowaliśmy

Zrealizowaliśmy szereg projektów dla najbardziej wymagających klientów.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!