Energetyka

Wysokie wymagania, twarde wewnętrzne regulacje i specyficzne potrzeby dla obiektów o znaczeniu strategicznym. Zapewniamy kompleksową ofertę w tym zakresie.

Ciągły proces

Energetyka to ciągły proces przetwarzania Energii Pierwotnej na formy użyteczne w gospodarce czyli energię elektryczną i energię cieplną. Różnorodność źródeł energii i sposoby jej przetwarzania są bardzo liczne. Spalanie paliw kopalnych lub biopaliw, energia atomowa, hydroenergetyka, energia wiatrowa lub słoneczna. Wszystkie mają wspólny mianownik w postaci wielkiej skali oraz skoncentrowania dużej ilości energii i urządzeń w jednym miejscu. Idealne warunki do powstawania wszelkich zagrożeń. Znajomość i dokładna analiza tych zagrożeń to podstawa do opracowania zabezpieczeń.

Różnorodność

Różne sposoby przetwarzania energii oznaczają zróżnicowanie stosowanych w energetyce maszyn i urządzeń. Oznacza to odmienne problemy i stosowane zabezpieczenia. Trzeba być gotowym zarówno na zabezpieczanie ciężkich, zapylonych maszyn jak i na precyzyjne urządzenia, sterowniki i zaawansowany sprzęt IT. Do tego dochodzi duża rozległość terenu i konieczność natychmiastowego przekazywania informacji do służb technicznych.

Nasza oferta

Oferujemy projektowanie zabezpieczeń dla obiektów związanych z energetyką od wytwarzania do przesyłu.
W szczególności oferujemy projektowanie:

  • Systemów Sygnalizacji Pożaru
  • Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych dla IT
  • Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych
  • Systemów detekcji i gaszenia iskier
  • Systemów zabezpieczeń miejscowych
  • Wizualizacji powyższych systemów
  • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu z Kontrolą Dostępu
  • Systemów Ochrony Technicznej (SOT)
  • Systemów Monitoringu Wizyjnego

Oferujemy również wsparcie merytoryczne w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przygotowanie analiz ryzyka i opracowanie koncepcji bezpieczeństwa.

Zrealizowaliśmy

Zrealizowaliśmy szereg projektów dla najbardziej wymagających klientów.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!