Przemysł

Przemysł – Indywidualne podejście, systemy skrojone na miarę potrzeb wymagających klientów. Jedyną cechą wspólną całego przemysłu, jest jego różnorodność. Zapewniamy kompleksową ofertę w tym zakresie.

Co tu się dzieje ?

Z punktu widzenia analizy zagrożeń w przemyśle, kluczowe jest poznanie procesów zachodzących w poszczególnych obiektach. Szczegółowa wiedza o przebiegu procesu, stosowanych w nim odczynnikach, surowcach i metodach przetwarzania daje pełny obraz tego, jakie zagrożenia będą występować. Wiedza ta pozwala nie tylko dobrać zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale wskazuje również na możliwe lub zabronione do zastosowania środki gaśnicze. Pozwala również na wytypowanie elementów wymagających indywidualnych zabezpieczeń lub dodatkowego, niezależnego od innych systemów monitoringu.

Specjalne wymagania

Wszelkie instalacje w obiektach przemysłowych muszą być realizowane w wykonaniach odpowiednich do panujących w danym obiekcie warunków. Należy pamiętać o stosowaniu prawidłowych materiałów i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem (Ex), zwracać uwagę na odporność materiałów na temperatury, oleje, środki żrące czy uszkodzenia mechaniczne.

Nasza oferta

Oferujemy projektowanie zabezpieczeń dla obiektów przemysłowych z dowolnej branży.
W szczególności oferujemy projektowanie:

  • Systemów Sygnalizacji Pożaru
  • Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych dla IT
  • Stałych Urządzeń Gaśniczych wodnych
  • Systemów detekcji i gaszenia iskier
  • systemów zabezpieczeń miejscowych
  • wizualizacji powyższych systemów
  • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu z Kontrolą Dostępu
  • Systemów Ochrony Technicznej (SOT)
  • Systemów Monitoringu Wizyjnego

Oferujemy również wsparcie merytoryczne w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przygotowanie analiz ryzyka i opracowanie koncepcji bezpieczeństwa.

Zrealizowaliśmy

Zrealizowaliśmy szereg projektów dla najbardziej wymagających klientów.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!