Doradztwo

Pełny wymiar bezpieczeństwa

Nasze hasło “Pełny wymiar bezpieczeństwa” oznacza, że zajmujemy się bezpieczeństwem w wielu jego aspektach i nie ograniczamy się wyłącznie do stosowania zaawansowanej elektroniki. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy jako brak zagrożenia lub zredukowanie istniejących zagrożeń do akceptowalnego minimum. W związku z tym podstawą opracowania koncepcji zabezpieczeń jest zawsze dokładna analiza zagrożeń. Nie ma tu znaczenia, czy mówimy o bezpieczeństwie pożarowym, zabezpieczeniu mienia czy bezpieczeństwie użytkowników obiektu. Dla każdego z nich występują zagrożenia wynikające z warunków lokalnych, charakteru obiektu i czynników zewnętrznych. Warto również dodać, że poza ogólnie rozumianym bezpieczeństwem, dbamy również o bezpieczeństwo prawne naszych klientów. Oznacza to, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie będą oni odpowiadać karnie z powodu braków w dokumentach lub niedochowania należytej staranności.

Bezpieczeństwo pożarowe

Absolutnym minimum dla każdego obiektu w ramach bezpieczeństwa pożarowego jest spełnianie obowiązków określonych w przepisach. W ramach tych obowiązków oferujemy wykonanie:

  • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Scenariusza Pożarowego
  • audytu zgodności wyposażenia i dokumentów z obowiązującymi przepisami

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa proponujemy przeprowadzenie analizy zagrożeń i możliwych zabezpieczeń w oparciu o autorską metodę w której pożar traktowany jest jako proces.Proces podzielony na etapy z analizą jak powstaje zagrożenie w danym miejscu i jak na każdym z etapów zmniejszyć to zagrożenie lub przerwać proces, tym samym nie dopuszczając do powstania pożaru.

Bezpieczeństwo ludzi i mienia

Zawsze naszym priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi, dopiero na drugim miejscu zabezpieczenie mienia. Analiza bezpieczeństwa wykonywana jest dla różnych stanów obiektu. Na co dzień jest to stan normalnego funkcjonowania, kiedy zagrożenia są dla zwykłego użytkownika niewidoczne. Następnie brane są pod uwagę sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w obiekcie i wynikają z jego charakterystyki. Może to być pożar, wyciek trujących substancji, awaria oświetlenia, zablokowanie dróg ewakuacyjnych – katalog zdarzeń jest praktycznie nieograniczony. Analiza możliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia daje obraz zagrożeń i jest podstawowym narzędziem w doborze zabezpieczeń. Proponowane zabezpieczenia obejmują zarówno wyposażenie w odpowiedni sprzęt jak i wytyczne dotyczące wewnętrznych regulacji związanych z bezpieczeństwem.

Współpraca z ABPS Projekt

Chcesz podjąć z nami współpracę? Szukasz projektanta zaawansowanych systemów z dziedziny pożarnictwa i bezpieczeństwa? Potrzebuje projektu z dziedziny telekomunikacji? Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie!